วิธีการชำระเงิน -

วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทางธนาคาร หรือระบบออนไลน์ โดยโอนเข้าเลขบัญชีที่เรากำหนด ดังนี้

1. โอนเงินผ่านบัญชี บจ.โมก้า โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์
2. ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 132-480673-4
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ moga.onlinestore@gmail.com
*3.1 แจ้งชื่อผู้สั่งซื้อ และเบอร์โทรศัพท์
*3.2 แนบหลักฐานการโอนเงิน
4. เวลาจัดส่งสินค้า : ทุกวันพุธ และวันศุกร์ 9.30 – 18.00 น.

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสั่งซื้อหลังได้รับยืนยันใบสั่งซื้อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

moga.onlinestore@gmail.com