MOGA Hair Salon Bangkok Thailand-วิธีการสั่งสินค้า -

Online Store > Payment Methods > How to order

1. เมื่อท่านต้องการสั่งซื้อสินค้า ให้ไปที่แถบเมนู Online Store แล้วคลิกเลือกสินค้าที่ท่านต้องการ


2. จะมีหน้าต่างสินค้าแสดงขึ้นมา กดที่ปุ่ม Add to Cart


3. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Cart ปรากฎขึ้นมา เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการ สามารถกดยุบหน้าต่างแล้วเลือกสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ เมื่อท่านแก้ไขรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว กดที่ปุ่ม CHECKOUT


4. กรอกรายละเอียดข้อมูล อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วน กดที่ปุ่ม Continue to shipping method


5. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย กดที่ปุ่ม Continue to payment method (หากต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถกด Return to customer information เพื่อแก้ไขข้อมูลได้)


6. วิธีการจ่ายเงินจะปรากฎขึ้นมา กดที่ปุ่ม Complete order


7. การสั่งซื้อของท่านเสร็จสมบูรณ์


8. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ระบบจะส่งอีเมล์รายละเอียดการสั่งซื้อของท่าน

9. เราจะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากท่านโอนเงิน พร้อมแนบหลักฐานมาแล้ว 1 วัน

10. เมื่อทางเราทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว เราจะแจ้งหมายเลขพัสดุสำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่งไปให้ทางอีเมล์ของท่าน


ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า : กรุงเทพและปริมณฑล (พื้นที่ใกล้เคียง) 1-2 วัน / ต่างจังหวัด 3-5 วัน

จัดส่งสินค้าทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น.

*Grab Express สั่งซื้อและชำระเงินก่อน 14.00 น. จัดส่งสินค้าทันทีภายในวันเดียวกัน คำสั่งซื้อหลัง 14.00 น. จะได้รับสินค้าในวันถัดไป จัดส่งเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ 


moga.onlinestore@gmail.com